Prosess, faser og aktiviteter

Prosess, faser og aktiviteter

Kommunene har behov for løsninger knyttet til bedre og mer effektive former for vinterdrift av veg og eiendommer - herunder brøyting, strøing, koordinering og kommunikasjon.

Anskaffelsen skal gjennomføres som et innovasjonspartnerskap. Prosessen skal sørge for en tett dialog mellom kommunene, næringslivet, FoU-miljøer og andre interessenter, slik at aktørene kommer tett på behovet og dermed settes i stand til å komme frem til de beste løsningene.

Tidslinje for prosjektet: 

  • August 2019 - februar 2020: Konsept - behov og dialog 
  • Mars 2020 - november 2020: Planlegge - konkurranse 
  • Desember 2020 - april 2022: Gjennomføre - utvikle 
  • Mai - november 2022: Gjennomføre - beslutning om evn. kjøp og implementering av løsningen 
  • Desember 2022: Avslutte 

 

Faser, aktiviteter og dokumenter

 

Til toppen