For leverandører

For leverandører

Kommunene har behov for løsninger knyttet til bedre og mer effektive former for vinterdrift av veg og eiendommer - herunder brøyting, strøing, koordinering og kommunikasjon.

Anskaffelsen skal gjennomføres som et innovasjonspartnerskap. Prosessen skal sørge for en tett dialog mellom kommunene, næringslivet, FoU-miljøer og andre interessenter, slik at aktørene kommer tett på behovet og dermed settes i stand til å komme frem til de beste løsningene.

Innovasjonspartnerskap - om prosessen

 

Til toppen