Samarbeidspartnere

Gjøvik kommune

Kommunevåpen Gjøvik  - Klikk for stort bilde Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, som setter sine innbyggere i sentrum. Vi leverer miljøvennlige kvalitetstjenester til våre drøyt 30 000 innbyggere, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Gjøvik – «den hvite byen ved Mjøsa» - er en moderne småby i stadig utvikling, og er ledende innen industri, handel og tjenesteyting i Innlandet. Byen er et senter for høyere utdanning med NTNU og Fagskolen Innlandet, og har flest studieplasser mellom Oslo og Trondheim.

I Gjøvik har vi blant annet verdens største krokprodusent, O. Mustad & Søn, verdens største publikumshall i fjell, Gjøvik Olympiske Fjellhall, og verdens eldste hjuldamper i drift, «D/S Skibladner. 

Smart Gjøvik

Kommunens smartby-program – «Smart Gjøvik» - er en satsing på smart og kreativ bruk av data og teknologi for å realisere vår visjon "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Våre smartby-prosjekter skal gi oss gevinster og innovative løsninger innen klima, miljø eller ressursbruk, og drives i tråd med prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Til toppen