Aktuelt

Velkommen til dialogmøte!

Vi ønsker alle påmeldte leverandører velkommen til dialogmøte i januar 2020

Vi ser frem til dialogmøtene i januar der påmeldte firmaer kommer for å presentere sin ide for hvordan vegdriften kan løses i fremtiden. I dialogmøtet er det leverandøren som setter agendaen. Hvis ønskelig kan leverandøren få en kort tilbakemelding på det som blir presentert. 

Kommunenes behov og utfordringer er beskrevet i dokumenter som er tilgjengelig på hjemmesiden vår. Kortversjonen er at vi ønsker oss løsning(er) som 

 • Er kostnadseffektiv
 • Fører til færre ulykker
 • Gir færre forsinkelser i trafikken
 • Gir bærekraftig drift med reduksjon i utslipp og forurensing
 • Gir høy publikumstilfredshet
 • Fører til økt samhandling mellom vinterdriftaktører
 • Gir sanntidsinformasjon tilgjengelig digitalt
 • Understøtter samordning og koordinering mellom ulike vinterdriftsaktører
 • Medfører bedre arbeidsmiljø for mannskapet
 • Bidrar til automatisering av rutiner
 • Gir økt fremkommelighet/tjenestekvalitet

Ideene må også vurderes i forhold til innovasjonshøyde, realisme med hensyn til tidsramme og kostnader samt om ideen kan føre fram til et kommersielt produkt som er interessant for det nasjonale og internasjonale markedet. 

I etterkant av dialogmøtet har leverandørene mulighet til å sende inn et innspillsnotat der ideen beskrives nærmere. Notatet kan maksimum være på fem sider og innleveringsfrist er 14 dager etter dialogmøtet. Notatet behandles som forretningshemmelighet og sendes til prosjektleder Anne Britt Søreng på mail anne-britt.soreng@gjovik.kommune.no Vennligst merk sendingen med firmaets navn - innspillsnotat - Smart vinterveg 

Her finner du mer informasjon om prosess og påmeldte firmaer 

Til toppen