Aktuelt

Status og fremdrift for Smart vinterveg pr. 23. mars 2020

Koronasaken berører også driften av prosjekt "Smart vinterveg" 

Pr. 23. mars 2020 tar vi sikte på at konkurransen vil bli utlyst i løpet av april. Styringsgruppa skal ha møte den 31. mars. I dette møtet vil de blant annet behandle foreløpig konkurransegrunnlag og revidert prosjektplan.

Pål Godard tar over som prosjektleder inntil videre da Anne Britt Søreng har blitt omdisponert til arbeid med korona. Pål treffes på mail pal.godard@gjovik.kommune.no eller på telefon 94819017

Til toppen