Aktuelt

Partnerskapsavtalen Smart vinterveg er avsluttet

Betelo og kommunene besluttet i møte 28. februar å avslutte innovasjonspartnerskapskontrakten Smart vinterveg.

Dette skyldes at prosjektet ikke har lykkes i å utvikle et nyskapende drifts- og informasjonssystem for vinterdrift av veg som i tilstrekkelig grad dekker kommunenes behov innenfor de fastsatt tid- og ressursrammene.

Kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker fikk våren 2019 tildelt midler fra Innovasjon Norge for å gjennomføre innovasjonspartnerskapet. Foranledningen til søknaden var kommunenes ønske om å gjøre noe sammen under fellesnevneren «Smarte Mjøsbyer».  Samarbeidet må i seg selv sies å være en innovasjon. Vinterdrift av veg ble valgt blant flere aktuelle problemstillinger. Utfordringene var store og vi ikke kunne se at det fantes noe system som i tilstrekkelig grad oppfylte våre behov.  

Vi hadde skyhøye ambisjoner

Ambisjonene for prosjektet må sies å være skyhøye da vi ønsket å utvikle et system som gir mer effektiv vinterdrift av veg, mindre forurensing og klimagassutslipp, høyere publikumstilfredshet, færre ulykker og personskader, mindre forsinkelse i trafikken, mer effektiv samhandling mellom vegeiere og bedre arbeidsvilkår for ansatte i vegdrift.

I dag planlegges og gjennomføres vinterdriften med utgangspunkt i fastsatte ruter/roder. I Smart vinterveg ligger innovasjonen i hovedsak i å utvikle en dynamisk ruteplanlegger der optimale ruter blir beregnet utfra historiske data, sanntidsobservasjoner og værprognoser. Basert på disse beregningene ønsket vi oss også et system der det var mulig å kalle ut mannskap automatisk.

Vi har lykkes med mye

Målet for innovasjonsarbeidet var å skape grunnleggende endring i tilnærmingen til planlegging og gjennomføringen av vinterdrift av veg. Dette er i innovasjonsteorien beskrevet som en radikal innovasjon med stor risiko og usikkerhet i utviklingsfasen. I et innovasjonspartnerskap er det flere produkter. Vi lykkes ikke med å utvikle drifts- og informasjonssystemet. Vi har likevel lykkes med mye.   

  • Vi har holdt grunnideene for innovasjonspartnerskap høyt – behov, innovasjon, samskaping
  • Betelo har hatt tilgang til de som kjenner behovet best – vegdrift, publikumsveiledere og publikum – og kan fritt videreutvikle produktet sitt basert på ideene fra innovasjonspartnerskapet og selge det i det åpne markedet
  • Kommunene har fått verdifull trening i å jobbe med behov, dialog og samskaping. Denne læringen vil bli brukt i forbedringsarbeid innen vegdrift, men også innenfor andre områder 
  • Kommunene har sett at det er mye å hente ved å jobbe sammen. Vi har fortsatt behov for et informasjon- og driftssystem og vi vil se nærmere på muligheten for fortsatt samarbeid. 

Takk til alle involverte

Kommunene ønsker å takke Innovasjon Norge for å ha gitt oss muligheten. Takk til Leverandørutviklingsprogrammet som har bistått i behovskartleggingen og tilrettelagt for dialog med markedet. Takk til alle bedriftene som hadde mot til å dele innsikt og ideer med kommunene og andre bedrifter. En spesiell takk til Betelo som har jobbet iherdig med utvikling av løsningen og som aldri har mistet troen på å lykkes. Betelo ønskes lykke til i arbeidet med å videreutvikle produktet og tilby det på markedet.  

Vi turte – vi lykkes med mye om ikke med alt!

Læring og forbedring 

Kommunene er opptatt av læring og forbedring. Det har derfor blitt gjennomført tre evalueringsaktiviteter med deltakelse fra prosjektdeltakerne. Funnene fra evalueringen er oppsummert i en sluttrapport som deles offentlig slik at andre kan få innsikt, og gjerne lære, av partnerskapet Smart vinterveg.

Til toppen