Aktuelt

Kick-off for Smart vinterveg

Onsdag 16. oktober inviterte prosjektet Smart vinterveg inn til en felles kick-off. Målet var kartlegging av behov og utfordringer vi opplever med vinterdrift av veger og eiendommer.

Onsdag den 16. oktober gikk startskuddet med en felles kick-off. Målet for denne dagen var å kartlegge dagens utfordringer som vi opplever med snørydding og drift av vinterveg. På samlingen var det samlet mange aktører som blir berørt når det snør eller det er glatte veger. Brøytemannskaper, vegforvaltere, servicetorget, innbyggere, hjemmetjenesten, nødetater, taxisjåfører og lastebilsjåfører var alle representert på kick- offen.

Kartlegge behov og utfordringer

Gode tjenester skapes på bakgrunn av god innsikt i faktiske behov.

Målet for gruppearbeidet var

  • Kartlegge dagens brukerreise er en steg-for-steg-beskrivelse av hvordan vi opplever dagen utfordringer med vintervegen 
  • Vi skal kartlegge hvordan den eksisterende tjenesten leveres og oppleves. 
  • Vi skal kartlegge alt som gjøres i dag, både det som er synlig og det som er skjult

Tjenestedesign og brukerreiser

En god tjeneste skal være intuitiv, meningsfull, og gi en følelse av trygghet. For å oppnå dette må vi først få innsikt i menneskers behov, handlinger og holdninger, i tillegg til organisasjonens behov. Denne innsikten er selve grunnmuren i tjenestedesign og er retningsgivende for å utforme tjenester som treffer folks faktiske behov. Tjenestedesign handler om å utvikle og forbedre tjenester som skaper gode brukeropplevelser over tid, både for de som leverer tjenesten og de som mottar en tjeneste. Tjenestedesign hjelper deg å redusere risikoen, når du skaper noe nytt.

Hvordan utarbeide en tjenestereise?

  1. Lage en personas. Det vil si at dere skal beskrive en fiktive personer som representerer ulike typer brukere. Dere skal gi denne personen et fiktivt navn, alder, kjønn, rolle, yrkestittel
  2. Kartlegg  i kronologisk rekkefølge. Begynn med brukerperspektivet, altså personasen og skriv ned hva de gjør og opplever steg for steg. . Hvert steg skal skrives ned. Kartlegg samtidig arbeidsprosessene og teknologien. Hvert lille steg er viktig, unngå å slå sammen flere steg i ett.
  3. Skriv ned behov og følelser personas har i til vintervegen.
  4. Skriv med kontaktpunktene, og hvordan personas er i kontakt med andre aktører
  5.  Identifiser utfordringer/muligheter

Er du nysgjerrig på prosjektet å vil lese mer?

 

 

 

Til toppen