Aktuelt

Finaleheatet i innovasjonspartnerskapet er klart!

Det var et meget sterkt felt av tilbydere som konkurrerte i prekvalifiseringen til innovasjonspartnerskapet "Smart vinterveg".

Oppdragsgiver mottak i alt 16 søknader om deltakelse og følgende firmaer har blitt invitert til å levere tilbud - Betelo AS, Etc Electric Time Car AS, Geodata AS, Ikomm AS, Innit AS og Scanmatic AS. 

Selve konkurransen blir gjennomført som konkurranse med forhandling. Frist for innlevering av første tilbud er satt til 4. september 2020 og det legges opp til å ha en utviklingskontrakt i havn innen utgangen av november 2020. Tidsrammen for utviklingsfasen er desember 2020 - april 2022. 

Oppdragsgiver har høye mål og er ute etter en løsning der dagens maskinpark kobles sammen med teknologiske løsninger som gir effektiv planlegging av vinterdriften og riktig informasjon til ulike brukergrupper. Det er en målsetting at den utviklede løsningen skal kunne selges og tas i bruk lokalt, nasjonalt og internasjonalt og at den kan brukes uavhengig av eierskap til veg.  

Kontaktinformasjon til firmaene som har fått tilbud om å levere tilbud:

  • Betelo AS - Jostein Bjørkøy - telefon 99205218 - mailadresse jostein@betelo.no 
  • Innit AS - Viljar Willassen - telefon 99301014 - mailadresse viljar@innit.no 
  • Scanmatic AS - Johannes Skar - telefon 91331455 - mailadresse johannes@scanmatic.no 
  • Et Electric Time Car AS - Tore Sorknes - telefon 91526301 - mailadresse tore@electrictimecar.com 
  • Geodata - Susanne Halvorsen Roberts - telefon 93249033 - mailadresse susanne.h.roberts@geodata.no 
  • Ikomm AS - Karl Erik Steinbakk - telefon 40802940 - mailadresse karl.erik.steinbakk@ikomm.no  
Til toppen