Aktuelt

Får 14 millioner til prosjekt snørydding

Vi har blitt tildelt 14 millioner kroner i støtte til et innovativt prosjekt for å finne nye løsninger til å rydde bort snø og vedlikeholde kommunenes veger på vinteren.

Kommunene har et felles problem i at mye snøfall gir store utfordringer med dagens brøytevirksomhet, og kostnadene øker. Kommunene gikk derfor sammen, og de sendte en felles søknad om midler til såkalt "innovasjonspartnerskap". Søknaden ble innvilget, og prosjektet Smart vinterveg var blant prosjektene som ble tildelt mest penger. Nå skal kommunene jobbe videre med prosjektet, som trolig vil dra seg over tre år.

Unikt samarbeid

Innovasjonsprosjektet innebærer et unikt samarbeid på tvers av Mjøsa, og der målet er å bidra til bedre tjenester innen veivedlikehold og snørydding på vinterstid i alle kommunene. 

De samarbeidende kommunene mener prosjektet vil få stor betydning for de involverte kommunene. De håper også at pilotprosjektet skal kunne ha en overføringsverdi til andre snøkommuner i Norge. 

Viktig med innovasjon i det offentlige

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd fordeler hvert år 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige. Prosjektene det søkes om støtte til, skal løse samfunnsutfordringer som angår mange, de skal ha et stort økonomisk og velferdsmessig potensial, og løsningene skal kunne utvikles sammen med næringslivet.

For mer informasjon 

Til toppen