Aktuelt

Betelo skal utvikle løsninger for Smart vinterveg

Etter en lang og grundig prosess har kommunene valgt leverandøren Betelo AS som vår utviklingspartner i dette innovasjonspartnerskapet. 

Betelo sitt tilbud ble vurdert som best innen både kvalitet og gjennomføringevne/utviklingsløp, og nest best på kostnad.

Betelo skal videreutvikle sitt eksisterende system mLogg

mLogg sin eksisterende funksjonalitet dekker allerede noe av kommunenes behov, men i tillegg skal en god del ny funksjonalitet utvikles og testes i prosjektet:

  • Dynamisk rute-/rodeplanlegging basert på tidligere drift, sanntidsmålinger fra felt og prognoser med maskinlæring.
  • Egne vær- og målestasjoner med bl.a. kamera på utvalgte plasser i kommunen
  • Del-/helautomatisk utkalling
  • Kobling/integrasjon mellom mLogg og maskiner og utstyr
  • Forbedringer sjåførstøtte og for driftsledere
  • Samarbeidsfunksjon for entreprenører
  • Utvidelse av publikumsløsning med mulighet for avvik og meldinger
  • Administrasjon, kontraktsoppfølging og rapporter for driftsleder/vegforvalter
  • «Markedsplass» (kjøp/salg/leie) for oppdrag og utstyr

Video av dagens løsning av mLogg

Les mer om firmaet Betelo og systemet mLOgg på deres nettside. 

Til toppen