Aktuelt

Betelo og kommunene besluttet i møte 28. februar å avslutte innovasjonspartnerskapskontrakten Smart vinterveg.

Vi er nå inne i innspurten av fasen gjennomføre utvikling og testing. Styringsgruppa har vedtatt å utvide denne fasen slik at den avsluttes innen utgangen av februar 2022. Oppdragsgiver får endelig prototype til akseptansetest fra 1. mars og gjennomføringsfasen avsluttes som planlagt innen utgangen av mai 2022. Årsaken til utsettelsen er Betelo sitt behov for noe mer tid til utviklingsarbeidet og vårt felles behov for testing.

Etter en lang og grundig prosess har kommunene valgt leverandøren Betelo AS som vår utviklingspartner i dette innovasjonspartnerskapet. 

Oppdragsgiver har mottatt tilbud fra fire tilbydere- Betelo AS, Innit AS, Ikomm AS og Etc Electric Time Car AS.

Det var et meget sterkt felt av tilbydere som konkurrerte i prekvalifiseringen til innovasjonspartnerskapet "Smart vinterveg".

Konkurransedokumentene for partnerskapet er nå klare og kan lastes ned fra Doffin.

Innovasjonspartnerskapet Smart vinterveg er et prosjekt hvor vi finner fremtidens løsninger for vinterdrift av veger og eiendommer. 

Innovasjonspartnerskapet "Smart vinterveg" har valgt retning for prosjektet. 

Vi ønsker alle påmeldte leverandører velkommen til dialogmøte i januar 2020

Onsdag 16. oktober inviterte prosjektet Smart vinterveg inn til en felles kick-off. Målet var kartlegging av behov og utfordringer vi opplever med vinterdrift av veger og eiendommer.

Til toppen