• Partnerskapsavtalen Smart vinterveg er avsluttet
    Betelo og kommunene besluttet i møte 28. februar å avslutte innovasjonspartnerskapskontrakten Smart vinterveg.
  • Vi er på oppløpssiden i Smart vinterveg
    Vi er nå inne i innspurten av fasen gjennomføre utvikling og testing. Styringsgruppa har vedtatt å utvide denne fasen slik at den avsluttes innen utgangen av februar 2022. Oppdragsgiver får endelig prototype til akseptansetest fra 1. mars og gjennomføringsfasen avsluttes som planlagt innen utgangen av mai 2022. Årsaken til utsettelsen er Betelo sitt behov for noe mer tid til utviklingsarbeidet og vårt felles behov for testing.
  • Betelo skal utvikle løsninger for Smart vinterveg
    Etter en lang og grundig prosess har kommunene valgt leverandøren Betelo AS som vår utviklingspartner i dette innovasjonspartnerskapet.
Til toppen